UNWE
Център за дистанционно обучение на УНСС
 
1700, София, УНСС, ЦДО, тел. 8195 343, 8195 379
ADMIN

Потребител:
За e-Learning
Ръководство за работа с e-Learning
Регистрация на нов потребител
Данни за потребителя

В момента сте анонимен потребител
Име:     
Парола:
Забравена парола


 

e-Learning на Центъра за дистанционно обучение при УНСС

Дистанционната форма на обучение е максимално гъвкава и адаптивна към бюджета на времето на работещите хора; майките, отглеждащи децата си; живеещите в отдалечени населени места; както и към лицата в неравностойно положение и към групите със специфични образователни потребности. Тя е равнопоставена на редовната по отношение на съдържанието на учебните планове, присъждания брой кредити и издаваната диплома. Реализира се от Центъра за дистанционно обучение в гр. София и регионалния център в гр. Хасково.

Дистанционното обучение съчетава елементи на електронно обучение с присъствени занятия, които се провеждат само в съботни и неделни дни. Хорариумът за присъственото обучение /консултации/ е редуциран на 30 на сто от съответния за редовната форма.

Дистанционното обучение в образователно-квалификационна степен “магистър” е само срещу заплащане. Семестриалната такса включва и стойността на специално разработени учебници и допълнителни учебни материали на хартиен и/или електронен носител; мултимедийни и интерактивни презентации; практически ориентирани казуси, курсови проекти и задачи за самоподготовка; примерни изпитни процедури и тестове, които са базирани в Интернет система с гарантиран непрекъснат високоскоростен достъп чрез модул е-Learning, разработен от Дирекция "Информационни технологии" на УНСС, осигуряващ интегрирана среда за обучение.
     
     
© УНСС, Дирекция "Информационни технологии", 2019