UNWE
Център за дистанционно обучение на УНСС
 
1700, София, УНСС, ЦДО, тел. 8195 343, 8195 379
ADMIN

Потребител:
» Информационно табло
График за семестъра
График сесия
Дипломанти
Кандидат-магистърски прием

В момента сте анонимен потребител
Име:     
Парола:
Забравена парола


  Untitled Document

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО


СПРАВКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИПСВАЩИТЕ УЧЕБНИЦИ В КОМПЛЕКТИТЕ


***Студентите, които са кандидатствали за магистърска програма с "Уверение" и вече имат издадена диплома за специалността, с която са кандидатствали ТРЯБВА ДА донесат копие на дипломата и оригинала за сверка ***
*** Всички студенти в ОКС Магистър - дистанционна форма на обучение са длъжни ДА ДОНЕСАТ КОПИЕ НА ДИПЛОМАТА СИ ОТ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.***

Студентите, които са се дипломирали през  октомври, ноември 2018 г.
МОГАТ ДА СИ ПОЛУЧАТ ДИПЛОМИТЕ след 21.01.2019 г.
в ЦДО в работни дни с приемно време /от 9:00 до 15:00 ч./

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАТ СТУДЕНТСКИТЕ СИ КНИЖКИ в приемното ни време !!!!
Студентските книжки трябва да са в студентите!!!

Записването за следващ семестър става ЗАДЪЛЖИТЕЛНО със студентска книжка

ЗАПИСВАНЕ ЗА СЛЕДВАЩ СЕМЕСТЪР И ПОЛУЧАВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ
от 900 до 1500 ч. в канцеларията на ОКС "Магистър" с дистанционна форма на обучение - срещу главния вход на УНСС
За новоприетите студенти - I семестър
За записване и получаване на учебни материали

от 28.01.2019 г. до 05.02.2019 г. (без събота и неделя)

* квитанция за платена такса,
* две снимки формат 3,5/4,5 см матови,
* документи за записване, купени от книжарницата на УНСС - /преварително попълнени/
* копие и оригинал на дипломата за средно образование

Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ
Титуляр: УНСС
Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, факултетен номер, специалност и семестър на студента.
За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
За студентите II, III и IV семестри
Срок за записване и получаване на учебни материали
със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена такса

04.02.2019 г. до 28.02.2019 г. (без събота и неделя)

Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ
Титуляр: УНСС
Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, факултетен номер, специалност и семестър на студента.
За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

 


.

 

     
     
© УНСС, Дирекция "Информационни технологии", 2019