UNWE
Център за дистанционно обучение на УНСС
Untitled Document
 
1700, София, УНСС, ЦДО, тел. 8195 343, 8195 379
ADMIN

Потребител:
» Информационно табло
График за семестъра
График сесия
Дипломанти
Кандидат-магистърски прием

В момента сте анонимен потребител
Име:     
Парола:
Забравена парола


  Untitled Document

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО


СПРАВКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИПСВАЩИТЕ УЧЕБНИЦИ В КОМПЛЕКТИТЕ


***Студентите, които са кандидатствали за магистърска програма с "Уверение" и вече имат издадена диплома за специалността, с която са кандидатствали ТРЯБВА ДА донесат копие на дипломата и оригинала за сверка ***
*** Всички студенти в ОКС Магистър - дистанционна форма на обучение са длъжни ДА ДОНЕСАТ КОПИЕ НА ДИПЛОМАТА СИ ОТ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.***

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАТ СТУДЕНТСКИТЕ СИ КНИЖКИ в приемното ни време !!!!
Студентските книжки трябва да са в студентите!!!

Записването за следващ семестър става ЗАДЪЛЖИТЕЛНО със студентска книжка

УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ СЕ ПОЛУЧАВАТ СРЕЩУ КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА
от 900 до 1200. часа
от 1330 до 1430. часа

За новоприетите студенти - I семестър
За записване и получаване на учебни материали
в канцеларията на ОКС "Магистър" с дистанционно обучение - /
срещу главния вход на УНСС/:

от 03.10.2016 г. до 10.10.2016 г. (без събота и неделя)

* квитанция за платена такса,
* две снимки,
* документи за записване, купени от книжарницата на УНСС - /преварително попълнени/
* копие и оригинал на дипломата за средно образование

Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ
Титуляр: УНСС
Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, факултетен номер, специалност и семестър на студента.
За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
За студентите II, III и IV семестри
Срок за записване
със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена такса

07.09.2016 до 30.09.2016 г. (без събота и неделя)

Срок за получаване на учебни материали
със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена такса

26.09.2016 до 30.09.2016 г. (без събота и неделя)

Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ
Титуляр: УНСС
Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, факултетен номер, специалност и семестър на студента.
За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.


.

 

     
     
© УНСС, Дирекция "Информационни технологии", 2016