доц. ЛИЛИЯ ЙОТОВА

1.       Роля на държавата за постигане на ефективност в условията на смесеното пазарно стопанство.

2.       Роля на държавата за постигане на справедливост  в условията на смесеното пазарно стопанство.

3.       Регулиране на конкурентните пазари в трансформиращата се икономика .

4.       Структурна реформа и демонополизация на производството.

5.       Състояние и тенденции в развитието на публичния сектор в България.

6.       Постижения и проблеми на реформата в системата на образованието  в България.

7.       Постижения и проблеми на реформата в здравеопазването  в България.

8.       Постижения и проблеми на пенсионната реформа  в България.

9.   Проблеми и переспективи на частните пенсионни фондове.

10.   Роля на общините за създаване на местни публични блага.

11.   Пазар на земя и ефективност на селското стопанство.

12.   Разпределение и преразпределение на доходите в България.

преди да попълнете молбата за защита , обсъдете темата с доц. Лилия Йотова на имейл liliyotova@abv.bg и след като тя ви потвърди, че е съгласна изпратете молбата на имейл dmag2@unwe.bg