ДИСТАНЦИОННА ФОРМА - МАРКЕТИНГ - бакалавърска степен

Студентите, които са се дипломирали през ЮЛИ 2018 г.
ТРЯБВА ЛИЧНО ДА СИ ПОДПИШАТ ДИПЛОМИТЕ
от 10 до 21 септември 2018 г. /без събота и неделя/
в ЦДО - работни дни с приемно време /от 9:00 до 15:00 ч./

Преддипломен стаж - указания и оценка

Във връзка с оценяване на учебната практика /месец юни 2018 г./ от Вас се изисква:

1. Да изпратите Вашия отчет за проведена учебна практика, съгласно Указанията, на study.practice.2017@gmail.com неделята, преди изпитната дата. Наименованието на файла трябва да бъде – UPфакултетен номер.

В деня на изпита не е нужно да носите и предавате хартиено копие на отчета.

2. В деня на изпита да носите оригинал на Оценката с подпис на управителя на фирмата и печат. 
доц. Татяна Нецева

ЩЕ ИМА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ:


Въпросник за държавен изпит за специалност Маркетинг - бакалавърска степен

страница 1
  страница 2  
    страница 3
 
ДАТА 12 октомври 2018 г.
ЧАС 9 00
ЗАЛА ще има допълнителна информация

 

На Държавен изпит се явяват само студентите, положили всички семестриални изпити!!!

От 8 до 10 ОКТОМВРИ 2018 г. студентите, които ще се явяват на Държавен изпит през м.ОКТОМВРИ 2018 г, трябва да дойдат в ЦДО в приемното време /от 9:00 до 15:00ч./ за проверка и подписване на бланка с оценки. (Следете дали са Ви нанесени всички оценки в електронната система). Бланките се подписват лично от всеки студент!  Носете две снимки паспортен формат (за диплома).

Заявления за явяване на Държавен изпит се изпращат на e-mail: dmag3@unwe.bg   ДО 5 октомври 2018 г. Заявлението може да изтеглите от тук

Студентите, които са се дипломирали през МАРТ 2018 г.
МОГАТ ДА СИ ПОЛУЧАТ ДИПЛОМИТЕ след 12.06.2018 г.
в ЦДО - работни дни с приемно време /от 9:00 до 15:00 ч./


ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ

за дипломиралите се студенти през юли 2017 г.
     
дата - зала - час -
     
ВАЖНО на ...............от ............. часа трябва задължително да се подпишете в дипломната книга
в ЦДО - / срещу главния вход/ след това в зала Максима да се свържете с гл.ас. д-р Калин Крумов за организационни въпроси