ДИСТАНЦИОННА ФОРМА - МАРКЕТИНГ - бакалавърска степен

Преддипломен стаж - указания и оценка

Във връзка с оценяване на учебната практика /месец юни 2018 г./ от Вас се изисква:

1. Да изпратите Вашия отчет за проведена учебна практика, съгласно Указанията, на study.practice.2017@gmail.com неделята, преди изпитната дата. Наименованието на файла трябва да бъде – UPфакултетен номер.

В деня на изпита не е нужно да носите и предавате хартиено копие на отчета.

2. В деня на изпита да носите оригинал на Оценката с подпис на управителя на фирмата и печат. 
доц. Татяна Нецева

ЩЕ ИМА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ:


Въпросник за държавен изпит за специалност Маркетинг - бакалавърска степен

страница 1
  страница 2  
    страница 3
 
ДАТА 09 юли 2018 г.
ЧАС 9 00
ЗАЛА ще има допълнителна информация

 

На Държавен изпит се явяват само студентите, положили всички семестриални изпити!!!

От 25 до 29 юни 2018 г. студентите, които ще се явяват на Държавен изпит през м.ЮЛИ 2018 г, трябва да дойдат в ЦДО в приемното време /от 9:00 до 15:00ч./ за проверка и подписване на бланка с оценки. (Следете дали са Ви нанесени всички оценки в електронната система). Бланките се подписват лично от всеки студент!  Носете две снимки паспортен формат (за диплома).

Заявления за явяване на Държавен изпит се изпращат на e-mail: dmag3@unwe.bg   ДО 25 ЮНИ 2018 г. Заявлението може да изтеглите от тук

Студентите, които са се дипломирали през МАРТ 2018 г.
МОГАТ ДА СИ ПОЛУЧАТ ДИПЛОМИТЕ след 12.06.2018 г.
в ЦДО - работни дни с приемно време /от 9:00 до 15:00 ч./


ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ

за дипломиралите се студенти през юли 2017 г.
     
дата - зала - час -
     
ВАЖНО на ...............от ............. часа трябва задължително да се подпишете в дипломната книга
в ЦДО - / срещу главния вход/ след това в зала Максима да се свържете с гл.ас. д-р Калин Крумов за организационни въпроси