ДИСТАНЦИОННА ФОРМА - МАРКЕТИНГ - бакалавърска степен

Студентите, които са се дипломирали през...... 2019г.
ТРЯБВА ЛИЧНО ДА СИ ПОДПИШАТ ДИПЛОМИТЕ
от ........ 2019 г./без събота и неделя/
в ЦДО - работни дни с приемно време /от 9:00 до 15:00 ч./

Преддипломен стаж - указания и оценка

Във връзка с оценяване на учебната практика /месец юни 2019 г./ от Вас се изисква:

1. Да изпратите Вашия отчет за проведена учебна практика, съгласно Указанията, на 
study.practices.do.2019@gmail.com неделята, преди изпитната дата. Наименованието на файла трябва да бъде – UPфакултетен номер.

В деня на изпита не е нужно да носите и предавате хартиено копие на отчета.

2. В деня на изпита да носите оригинал на Оценката с подпис на управителя на фирмата и печат. 
доц. Татяна Нецева

 

Въпросник за държавен изпит за специалност Маркетинг - бакалавърска степен

страница 1 страница 2 страница 3

ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ:

ДАТА 25 март 2019 г.
ЧАС 9 00
ЗАЛА ще има допълнителна информация

В 830 часа на 25 март студентите, които ще се явяват на държавен изпит трябва да са пред ЦДО

На Държавен изпит се явяват само студентите, положили всички семестриални изпити!!!

Заявления за явяване на Държавен изпит се изпращат на e-mail: dmag1@unwe.bg   на 5 и 6 март 2019 г. Заявлението може да изтеглите от тук

На 13 и 14 март 2019 г. студентите, които ще се явяват на Държавен изпит през месец март 2019 г, трябва да дойдат в ЦДО в приемното време /от 9:00 до 15:00ч./ за проверка и подписване на бланка с оценки. (Следете дали са Ви нанесени всички оценки в електронната система). Бланките се подписват лично от всеки студент!  Носете две снимки паспортен формат (за диплома).

 ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ

за дипломиралите се студенти 2019г.
     
дата - зала - час -
     
ВАЖНО .....часа трябва задължително да се подпишете в дипломната книга
в ЦДО - / срещу главния вход/ след това в зала Максима да се свържете с гл.ас. д-р Калин Крумов за организационни въпроси