ДИСТАНЦИОННА ФОРМА - МАРКЕТИНГ - бакалавърска степен

Студентите, които са се дипломирали през октомври 2018г.
ТРЯБВА ЛИЧНО ДА СИ ПОДПИШАТ ДИПЛОМИТЕ
от 14 до 23 ноември 2018 г./без събота и неделя/
в ЦДО - работни дни с приемно време /от 9:00 до 15:00 ч./

Преддипломен стаж - указания и оценка

Във връзка с оценяване на учебната практика /месец юни 2018 г./ от Вас се изисква:

1. Да изпратите Вашия отчет за проведена учебна практика, съгласно Указанията, на study.practice.2017@gmail.com неделята, преди изпитната дата. Наименованието на файла трябва да бъде – UPфакултетен номер.

В деня на изпита не е нужно да носите и предавате хартиено копие на отчета.

2. В деня на изпита да носите оригинал на Оценката с подпис на управителя на фирмата и печат. 
доц. Татяна Нецева

ЩЕ ИМА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ:


Въпросник за държавен изпит за специалност Маркетинг - бакалавърска степен

страница 1
  страница 2  
    страница 3
 
ДАТА ...
ЧАС 9 00
ЗАЛА ще има допълнителна информация

 

На Държавен изпит се явяват само студентите, положили всички семестриални изпити!!!

От ..... г. студентите, които ще се явяват на Държавен изпит през м...... г, трябва да дойдат в ЦДО в приемното време /от 9:00 до 15:00ч./ за проверка и подписване на бланка с оценки. (Следете дали са Ви нанесени всички оценки в електронната система). Бланките се подписват лично от всеки студент!  Носете две снимки паспортен формат (за диплома).

Заявления за явяване на Държавен изпит се изпращат на e-mail: dmag3@unwe.bg   ДО 5 октомври 2018 г. Заявлението може да изтеглите от тукОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ

за дипломиралите се студенти 2018г.
     
дата -28 ноември зала - Максима час - 12
     
ВАЖНО на 28 ноември от 10 до 1130 часа трябва задължително да се подпишете в дипломната книга
в ЦДО - / срещу главния вход/ след това в зала Максима да се свържете с гл.ас. д-р Калин Крумов за организационни въпроси