Проф. Лилия Каракашева

1. Теми за дипломни тези
2. Литература

Проф. Бистра Боева
Теми за дипломни тези

Проф. Марин Петров

доц. Миланка Славова

Теми за дипломни тези
Проф. Данаил Данаилов
Теми за дипломни тези
Доц. Божана Неделчева
Теми за дипломни тези
Проф. Веселка Павлова
Теми за дипломни тези
Проф. Динко Динков
Теми за дипломни тези
Доц. Светла Бонева Теми за дипломни тези