Проф. Велчо Стоянов Данъчно облагане
Проф. Румен Брусарски Анализ "Разходи - ползи"
Доц. Пресияна Ненкова Фискална децентрализация
Доц. Лилия Йотова Икономика на благосъстоянието
Проф. Веселка Павлова Количествени методи и модели
Доц. Георги Манлиев Новият мениджмънт в публичния сектор
Проф. Даниела Фесчиян Бюджетно счетоводство

Молбата за защита може да се изтргли от тук

Приемат се молби по електронен път на имейл dmag2@unwe.bg

ПРАВИЛА И ИЗИСКВАНИЯ