Теми за дипломни работи за специалност "Счетоводство и контрол"

Теми по Контрол

Приемно време на научните ръководители в областта на "Kонтрола":

научен ръководител ден час кабинет в УНСС
проф. Огнян Симеонов     1034
доц. д-р Емил Асенов четвъртък 1315 - 1415 1032А
доц. Даниела Петрова   1032
гл.ас. Румен Бобев rumenbobev@yahoo.com понеделник 1230 - 1400 1032

Теми по Счетоводство

Приемно време на научните ръководители в областта на "Счетоводството:

научен ръководител ден час кабинет в УНСС
проф. Стоян Стоянов четвъртък 1700 - 1900 1040
вторник 1500 - 1600
проф. Снежана Башева snejanabacheva@hotmail.com понеделник 1230 - 1400 1040
проф. Даниела Фесчиян понеделник 1400 - 1530 1040