Теми за дипломни работи за специалност "Счетоводство и контрол"

Теми по Контрол

Приемно време на научните ръководители в областта на "Kонтрола":

научен ръководител ден час кабинет в УНСС
проф. Огнян Симеонов     1034
доц. д-р Емил Асенов   1032А
доц. Даниела Петрова   1032
гл.ас. Румен Бобев rumenbobev@yahoo.com   1032

Теми по Счетоводство

Приемно време на научните ръководители в областта на "Счетоводството:

научен ръководител ден час кабинет в УНСС
проф. Стоян Стоянов сряда

1700 - 1800

1056
проф. Снежана Башева snejanabacheva@hotmail.com вторник 1600 - 1800 1040
проф. Даниела Фесчиян вторник 1600 - 1800 1040