Теми за дипломни работи за специалност "Счетоводство и контрол"

Теми по Контрол

Приемно време на научните ръководители в областта на "Kонтрола":

научен ръководител ден час кабинет в УНСС
проф. Огнян Симеонов     1034
доц. д-р Емил Асенов четвъртък 1300 - 1400 1032А
доц. Даниела Петрова четвъртък 1000 - 1100 1032
1500 - 1600
гл.ас. Румен Бобев rumenbobev@yahoo.com понеделник 945 - 1045 1032

Теми по Счетоводство

Приемно време на научните ръководители в областта на "Счетоводството:

научен ръководител ден час кабинет в УНСС
проф. Стоян Стоянов четвъртък 1700 - 1800 1040
проф. Снежана Башева snejanabacheva@hotmail.com понеделник 1000 - 1130 1037
1400 - 1530
проф. Даниела Фесчиян понеделник 1530 - 1730 1040