Теми за дипломни работи за специалност "Счетоводство и контрол"

Теми по Контрол

Приемно време на научните ръководители в областта на "Kонтрола":

научен ръководител ден час кабинет в УНСС
проф. Огнян Симеонов     1034
доц. д-р Емил Асенов   1032А
доц. Даниела Петрова понеделник 1030 - 1200 1032
гл.ас. Румен Бобев rumenbobev@yahoo.com   1032

Теми по Счетоводство

Приемно време на научните ръководители в областта на "Счетоводството:

научен ръководител ден час кабинет в УНСС
проф. Стоян Стоянов вторник 1800 - 1900 1058
проф. Снежана Башева snejanabacheva@hotmail.com сряда 1400 - 1600 1037
проф. Даниела Фесчиян вторник 1600 - 1730 1040