ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
 
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) В ОКС „МАГИСТЪР“
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСКА РАЗРАБОТКА
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СТРУКТУРА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА:
МОЛБА ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА
ТЕМИ ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА
ТЕМИ на дипломни работи за студентите
от специалност „Управление на търговски вериги“, дистанционно обучение

Проф. д-р Йорданка Владимирова
1. Ценови политики на търговската верига
2. Ценовите промоции – инструмент за стимулиране на продажбите
3. Конкурентоспособност на търговската верига

Проф. д-р Септемврина Костова
1. Стратегия за управление на търговска верига
2. Маркетингова стратегия на търговска верига

Доц. д-р Силвия Терезова
1. Управление на асортимента в търговска верига...
2. Управление на приоритетните/сезонни/базови/удобни стокови категории
3. Оценка ефективността при управление на асортимента в търговска верига...

Доц. д-р Виолета Гълъбова
1. Програми за лоялност на клиентите на търговските вериги (на примера на търговска верига X)
2. Дългосрочна стойност на клиента  (на примера на търговска верига X)
3. Управление на ключови клиенти

Доц. д-р Иванка Николова
1. Характеристика на електронната среда в... (например "Метро", "Фантастико", "Лидл", "Била" или др.)
2. Изграждане и функциониране на електронен магазин
3. Проблеми при електронната търговия от типа В2С (или В2В)
4. Защита на потребителите при електронна търговия
5. Трансформация на търговските процеси в електронна среда

Доц. д-р Явор Янкулов
1. Мотивация на персонала в търговски вериги
2. Мениджмънт в търговски вериги

Доц. д-р Иван Петров
1. Управление на човешкия капитал
2. Система от количествени показатели за управление на човешките ресурси
3. Система от качествени показатели за управление на човешките ресурси
4. Мотивация на персонала в търговските фирми
5. Управление чрез целите на персонала на търговската фирма