ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

Проф. Данаил Данаилов

1. Бизнес комбинации в дигитална среда.

2. Дигитализация на българската икономика - реалност и предизвикателства.

3. Дигитализация на банките - български практики.