За дипломантите по Бизнесадминистрация

Дипломантите от специалност Бизнес администрация
могат да избират теми за магистърски тези само при следните преподаватели,
които ще бъдат и съответно научни ръководители:

 • Проф. Маргарита Харизанова;
 • Доц. Надя Миронова - в областта на комуникациите;
 • Доц. Мая Ламбовска;
 • Доц. Матилда Александрова;
 • Доц. Марияна Кузманова - в областта на стратегическото управление;
 • Доц. Цветана Стоянова - в областта на стратегическото управление
 • Доц. Ангел Марчев
 • ПРИЕМНО ВРЕМЕ

  преподавател ден час кабинет
  доц. Матилда Александрова     1045
  проф. Маргарита Харизанова      1049
     
  проф. Мая Ламбовска
      1045А
     
  Доц. Марияна Кузманова     1046
     
  Доц. Надя Миронова     1049
     
  доц. Ангел Марчев     1048
  доц. Цветана Стоянова     1045