За дипломантите по Бизнесадминистрация

Дипломантите от специалност Бизнес администрация
могат да избират теми за магистърски тези само при следните преподаватели,
които ще бъдат и съответно научни ръководители:

 • Проф. Маргарита Харизанова;
 • Доц. Надя Миронова - в областта на комуникациите;
 • Доц. Мая Ламбовска;
 • Доц. Матилда Александрова;
 • Доц. Марияна Кузманова - в областта на стратегическото управление;
 • Доц. Цветана Стоянова - в областта на стратегическото управление
 • Доц. Ангел Марчев
 • ПРИЕМНО ВРЕМЕ

  преподавател ден час кабинет
  доц. Матилда Александрова сряда 1230- 1430 1045
  проф. Маргарита Харизанова понеделник 1215 - 1415  1049
  вторник 1215 - 1315
  проф. Мая Ламбовска
      1045А
     
  Доц. Марияна Кузманова     1046
     
  Доц. Надя Миронова понеделник 1100 - 1400 1049
     
  доц. Ангел Марчев     1048
  доц. Цветана Стоянова четвъртък 1030- 1200 1045