ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ
Проф. д-р ик.н. Лилия Каракашева -
liliakara@gmail.com

1. Концесията на летище София – плюс и минус за българската икономика
2. Резултати от концесионирането на обекти в България (по избор на дипломанта
3. Конкурентоспособност на експорта на български вина
4. Конкурентоспособност на експорта на зърнени храни от България
5. Международният маркетинг в условията на дигиталната ера
6. Предимства и проблеми за малките и средни предприятия в България при участието им в международни операции за франчайзинг/субконтракт
7. Енергийната политика на България и националните интереси
8. Външноикономическа политика на България към Близкия и Средния Изток
9. Икономическите интереси на България и Китайския „Път на коприната” (Един път/един пояс)
10. Постижения и възможности на България за лицензиране в ЕС на продукти и марки