UNWE
Център за дистанционно обучение на УНСС
 
1700, София, УНСС, ЦДО, тел. 8195 343, 8195 379
ADMIN

Потребител:
Информационно табло
График за семестъра
График сесия
» Дипломанти
Кандидат-магистърски прием

В момента сте анонимен потребител
Име:     
Парола:
Забравена парола


  Untitled Document

И Н Ф О Р М А Ц И Я ЗА Д И П Л О М А Н Т И

ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ
Студентите, които са се дипломирали през ЮЛИ 2018 г.
ТРЯБВА ЛИЧНО ДА СИ ПОДПИШАТ ДИПЛОМИТЕ
от 10 до 21 септември 2018 г. /без събота и неделя/
в ЦДО - работни дни с приемно време /от 9:00 до 15:00 ч./

За избор на теми за магистърски тези изберете съответната специалност   
    КАК СЕ ПРЕДАВАТ ДИПЛОМНИТЕ ТЕЗИ !

Магистърските тези се предават в Центъра за дистанционно обучение в един екземпляр ,
подписан от научния ръководител, заедно с копие на CD

СПЕЦИАЛНОСТ

ДАТА НА ЗАЩИТА

час/зала

ДАТИ ЗА ПРЕДАВАНЕ на дипломните работи - НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ

ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ

Изисквания към съдържанието на дипломната работа и техническото й оформление ТУК

     

МАРКЕТИНГ

16 ноември 2018 9:00 ч 5 и 6 ноември 2018

МАРКЕТИНГ със спец. РЕКЛАМЕН МЕНИДЖМЪНТ

16 ноември 2018 9:00 ч 5 и 6 ноември 2018
       

СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ* :
П Р А В И Л А ЗА ЗАЩИТА И ОЦЕНЯВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

25 и 26 октомври 2018 9:00 ч 15 и 16 октомври 2018
       

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
със специализация "ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

29 октомври 2018

12:00 ч

22 октомври 2018

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

Изисквания към съдържанието на дипломната работа и техническото й оформление ТУК

     

ИКОНОМИКА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ СЪС СПЕЦ. “УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

     

МИО със специализация "МЕЖДУНАРОДЕН МЕНИДЖМЪНТ"

     

УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

     

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ СЪС СПЕЦ. ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ

     

РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС
Предаване на магистърската теза в два хартиени екземпляра, подписани от научния ръководител и два екземпляра на CD

     

МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА на 26 до 28 септември 2018 г. трябва да дойдете в ЦДО при Женета Каравасилева за проверка на личните данни, като носите една снимка и копие на заглавната страница на дипломната работа с подпис на научния ръководител

08 октомври 2018 14:00 ч  

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

09 октомври 2018 9:30 ч 27 и 28 септември 2018 г.

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

     

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
със специализация "ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ"

29 октомври 2018

12:00 ч

22 октомври 2018

за получаване на диплома е необходима бележка от библиотеката на УНСС

За дипломантите, които ще се дипломират през месец "ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ" на 2018 г.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

по Счетоводство и контрол -
П Р А В И Л А ЗА ЗАЩИТА И ОЦЕНЯВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ
от 9 до 20 юли 2018 г.

Заявлението, което се подава за дипломната защита в областта на счетоводството по съответния магистърски семинар може да изтеглите тук

Заявлението, което се подава за дипломната защита в областта на контрола по съответния магистърски семинар може да изтеглите тук

.подават се на електронна поща dmag1@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител

по Бизнес администрация и Бизнес администрация със специализация Висш мениджмънт -
от 9 до 20 юли 2018 г.
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - подават се на електронна поща dmag2@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител (Моля, изпращайте заявлението като DOC файл)

по Междунардни икономически отношения със специализация Международен мениджмънт-
от 9 до 20 юли 2018 г. в работни дни от понеделник до петък в ЦДО, в приемното време за студенти от 9 до 15 часа се подават заявление по образец

по Финансов мениджмънт-
от 9 до 20 юли 2018 г.

Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - подават се на електронна поща dmag2@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител (Може да подадете заявление само в областта в която искате да пишете или работна тема за дипломна работа и научния ръководител ще Ви се назначи служебно)(Моля, изпращайте заявлението като DOC файл)

по Междунардни икономически отношения със специализация Управление на международни проекти-
от 9 до 20 юли 2018 г.
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - подават се на електронна поща dmag2@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител (Моля, изпращайте заявлението като DOC файл)

по Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт"-
от 10 до 20 юли 2018 г.
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук -
приемат се по електронен път на имейл dmag3@unwe.bg, но коректно попълнени , темата приблизително и научния ръководител се назначава от катедра "Маркетинг"!!!!

по Маркетинг-
от 10 до 20 юли 2018 г.
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук -
приемат се по електронен път на имейл dmag3@unwe.bg, но коректно попълнени , темата приблизително и научния ръководител се назначава от катедра "Маркетинг"!!!!

по Публични финанси-
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - от 9 до 20 юли 2018 г. се подава на електронна поща
dmag2@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител (Моля, изпращайте заявлението като DOC файл)

по Публична администрация със специализация Здравен мениджмънт -
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - от 9 до 20 юли 2018 г. се подава на електронна поща dmag4@unwe.bg - попълнени без научен ръководител, който ще се определи от катедрата, и ще получите отговор на електронната си поща

по Икономика на труда със специализация Управление на човешките ресурси -
от 9 до 20 юли 2018 г. в работни дни от понеделник до петък в ЦДО, в приемното време за студенти от 9 до 15 часа се подават заявление по образец в областта на счетоводството или на контрола и определяне на научни ръководители.

по Регионално развитие със специализация Регионален мениджмънт и бизнес -

Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - от 9 до 20 юли 2018 г. се подава на електронна поща dmag4@unwe.bg - попълнени без научен ръководител, който ще се определи от катедрата, и ще получите отговор на електронната си поща

по Публична администрация със специализация Държавна администрация-
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - от 9 до 20 юли 2018 г. се подава на електронна поща dmag4@unwe.bg - попълнени без научен ръководител, който ще се определи от катедрата, и ще получите отговор на електронната си поща

по Управление на търговски вериги-
Молбата, която се подава за дипломната защита може да изтеглите тук -
МОЛБИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТот 9 до 20 юли 2018 г. на имейла на Ирина Тодорова dmag1@unwe.bg
Към ...... моля да ми се обадите на тел.: 02/ 81 95 343, за да  кажа на всеки по коя тема ще пише.


Дипломните тези се предават на съответния организатор по учебната дейност в един екземпляр ,
подписани от научния ръководител, заедно с копие на CD,студенска книжка и две снимки формат 3,5/4,5 см матови

 

     
     
© УНСС, Дирекция "Информационни технологии", 2018