UNWE
Център за дистанционно обучение на УНСС
 
1700, София, УНСС, ЦДО, тел. 8195 343, 8195 379
ADMIN

Потребител:
Информационно табло
График за семестъра
График сесия
» Дипломанти
Кандидат-магистърски прием

В момента сте анонимен потребител
Име:     
Парола:
Забравена парола


  Untitled Document

И Н Ф О Р М А Ц И Я ЗА Д И П Л О М А Н Т И

ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ
Студентите, които са се дипломирали през ........ 2019 г.
МОГАТ ДА СИ ПОДПИШАТ ДИПЛОМИТЕ
от .......2019г. /без събота и неделя/
в ЦДО - работни дни с приемно време /от 9:00 до 15:00 ч./

За избор на теми за магистърски тези изберете съответната специалност   
    КАК СЕ ПРЕДАВАТ ДИПЛОМНИТЕ ТЕЗИ !

Магистърските тези се предават в Центъра за дистанционно обучение в един екземпляр ,
подписан от научния ръководител, заедно с копие на CD

СПЕЦИАЛНОСТ

ДАТА НА ЗАЩИТА

час/зала

ДАТИ ЗА ПРЕДАВАНЕ на дипломните тези:

ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ
Изисквания към съдържанието на дипломната работа и техническото й оформление ТУК

01.04.2019 1500 18 и 19 март 2019 г.

МАРКЕТИНГ и МАРКЕТИНГ със спец. РЕКЛАМЕН МЕНИДЖМЪНТ


  За информация: http://departments.unwe.bg/msp

След предаване на дипломната теза в катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" всеки студент веднага и задължително предава в ЦДО на Женета Каравасилева:
1. копие на заглавната страница на дипломната работа, с подписа на нучния ръководител;
2. две снимки паспортен формат;

СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ
П Р А В И Л А ЗА ЗАЩИТА И ОЦЕНЯВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

18 и 19 март 2019 г. 900 27, 28 февруари и
1 март 2019 г.

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
със специализация "ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

25 март 2019 г 1000 15 и 18 март 2019 г.

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
Изисквания към съдържанието на дипломната работа и техническото й оформление ТУК

02.04.2019 1300 18 и 19 март 2019 г.

ИКОНОМИКА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ СЪС СПЕЦ. “УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

18 март 2019 г.   18 февруари 2019 г.

МЕЖДУНАРОДЕН МЕНИДЖМЪНТ

27 март 2019 г. 900 11, 12 март 2019 г.

УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

28 март 2019 г. 900 11, 12 март 2019 г.

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ СЪС СПЕЦ. ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ

21 март 2019 г.   7 и 8 март 2019 г.

РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Предаване на магистърската теза в два хартиени екземпляра, подписани от научния ръководител и два екземпляра на CD

12 март 2019 г 1100 26 февруари 2019 г.

МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА За да бъдете включени в протокола за защита трябва да дойдете на 18 или 19 март 2019 г. в ЦДО при Женета Каравасилева за проверка на личните данни, като носите една снимка и копие на заглавната страница на дипломната работа с подпис на научния ръководител.

25 март 2019 г 1400 18 или 19 март 2019 г.

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

26 март 2019 г 930 14, 15 и 18 март 2019 г.

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

     

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
със специализация "ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ"

25 март 2019 г 1400 15 и 18 март 2019 г.

за получаване на диплома е необходима бележка от библиотеката на УНСС

За дипломантите, които ще се дипломират през месец "ЮЛИ" на 2019 г.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

по Счетоводство и контрол -
П Р А В И Л А ЗА ЗАЩИТА И ОЦЕНЯВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ
от 8 до 12 април 2019 г.
Заявлението, което се подава за дипломната защита в областта на счетоводството по съответния магистърски семинар може да изтеглите тук
Заявлението, което се подава за дипломната защита в областта на контрола по съответния магистърски семинар може да изтеглите тук
подават се на електронна поща dmag1@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител

по Бизнес администрация и Бизнес администрация със специализация Висш мениджмънт -
от8 до 12 април 2019 г.
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - подават се на електронна поща dmag2@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител (Моля, изпращайте заявлението като DOC файл)

по Международен мениджмънт-
от8 до 12 април 2019 г. в работни дни от понеделник до петък в ЦДО, в приемното време за студенти от 9 до 15 часа се подават заявление по образец

по Финансов мениджмънт-
от 8 до 12 април 2019 г.

Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - подават се на електронна поща dmag2@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител (Може да подадете заявление само в областта в която искате да пишете или работна тема за дипломна работа и научния ръководител ще Ви се назначи служебно)(Моля, изпращайте заявлението като DOC файл)

по Управление на международни проекти-
от 8 до 12 април 2019 г.
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - подават се на електронна поща dmag2@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител (Моля, изпращайте заявлението като DOC файл)

по Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт"-
от 8 до 12 април 2019 г.
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук -
приемат се по електронен път на имейл dmag3@unwe.bg, но коректно попълнени , темата приблизително и научния ръководител се назначава от катедра "Маркетинг"!!!!

по Маркетинг-
от 8 до 12 април 2019 г.
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук -
приемат се по електронен път на имейл dmag3@unwe.bg, но коректно попълнени , темата приблизително и научния ръководител се назначава от катедра "Маркетинг"!!!!

по Публични финанси-
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - от 8 до 12 април 2019 г. се подава на електронна поща
dmag2@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител (Моля, изпращайте заявлението като DOC файл)

по Публична администрация със специализация Здравен мениджмънт -
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - от 8 до 12 април 2019 г. се подава на електронна поща dmag4@unwe.bg - попълнени без научен ръководител, който ще се определи от катедрата, и ще получите отговор на електронната си поща

по Икономика на човешките ресурси със специализация Управление на човешките ресурси -
от 8 до 12 април 2019 г.в работни дни от понеделник до петък в ЦДО, в приемното време за студенти от 9 до 15 часа се подават заявление по образец

по Регионален бизнес и мениджмънт
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - от 8 до 12 април 2019 г. се подава на електронна поща dmag4@unwe.bg - попълнени без научен ръководител, който ще се определи от катедрата, и ще получите отговор на електронната си поща

по Публична администрация със специализация Държавна администрация-
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - от 8 до 12 април 2019 г. се подава на електронна поща dmag4@unwe.bg - попълнени без научен ръководител, който ще се определи от катедрата, и ще получите отговор на електронната си поща

по Управление на търговски вериги-
Молбата, която се подава за дипломната защита може да изтеглите тук -
МОЛБИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТот 11 до 28 март 2019 г. на имейла на Ирина Тодорова dmag1@unwe.bg
На 3 или 4 април 2019г., моля да ми се обадите на тел.: 02/ 81 95 343, за да  кажа на всеки по коя тема ще пише.


Дипломните тези се предават на съответния организатор по учебната дейност в един екземпляр ,
подписани от научния ръководител, заедно с копие на CD,студенска книжка и две снимки формат 3,5/4,5 см матови

 

     
     
© УНСС, Дирекция "Информационни технологии", 2019