UNWE
Център за дистанционно обучение на УНСС
Untitled Document
 
1700, София, УНСС, ЦДО, тел. 8195 343, 8195 379
ADMIN

Потребител:
Информационно табло
График за семестъра
График сесия
» Дипломанти
Кандидат-магистърски прием

В момента сте анонимен потребител
Име:     
Парола:
Забравена парола


  Untitled Document

И Н Ф О Р М А Ц И Я ЗА Д И П Л О М А Н Т И

Студентите, които са се дипломирали през Октомври/Ноември  2016 г.
трябва да си подпишат дипломите от 15.12.2016 до 22.12.2016 год.
в приемното време на ЦДО /от 9:00 до 15:00 ч./

За избор на теми за магистърски тези изберете съответната специалност   
    КАК СЕ ПРЕДАВАТ ДИПЛОМНИТЕ ТЕЗИ !

Магистърските тези се предават в Центъра за дистанционно обучение в един екземпляр ,
подписан от научния ръководител, заедно с копие на CD

СПЕЦИАЛНОСТ

ДАТА НА ЗАЩИТА

час/зала

ДАТИ ЗА ПРЕДАВАНЕ на дипломните работи - САМО НА ТЕЗИ ДАТИ

ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ

6 април 2017 г. 14 часа на 27 и 28 март 2017 г.

МАРКЕТИНГ

7 април 2017 г. 9 часа на 27 и 28 март 2017 г.

МАРКЕТИНГ със спец. РЕКЛАМЕН МЕНИДЖМЪНТ

7 април 2017 г. 9 часа на 27 и 28 март 2017 г.
       

СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ* :

от 20 до 24 март 2017 г.   на 9 и 10 март 2017 г.
* За студентите, изучавали магистърски семинар по "Финансов контрол"
при доц. Даниела Петрова

20 март 2017 г.

9 часа на 9 и 10 март 2017 г.
* За студентите, които не са изучавали магистърски семинар

21 март 2017 г.

9 часа на 9 и 10 март 2017 г.
* За студентите, изучавали магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор"
при проф. Снежана Башева

22 март 2017 г.

9 часа на 9 и 10 март 2017 г.
* За студентите, изучавали магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции"
при проф. Стоян Стоянов

23 март 2017 г.

9 часа на 9 и 10 март 2017 г.
* За студентите, изучавали магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в публичния сектор"
при проф. Даниела Фесчиян

24 март 2017 г.

9 часа на 9 и 10 март 2017 г.
       

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
със специализация "ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

27 март 2017 г. 10:00 ч. само на 20 март 2017 г.

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

4 април 2017 г. 13:00 ч. на 15 и 16 март 2017 г.

ИКОНОМИКА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ СЪС СПЕЦ. “УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

19 март 2017 г.   на 24 февруари 2017 г.
каб. 2053

Международни икономически отношения със спец."МЕЖДУНАРОДЕН МЕНИДЖМЪНТ"

29 март 2017 г. 9:00 ч. на 13 и 14 март 2017 г.

Международни икономически отношения със спец. УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

27 март 2017 г. 9:00 ч. на 13 и 14 март 2017 г.

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

15 март 2017 г. 9:00 ч. на 1 март 2017 г.

Регионално развитие със спец. РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС

29 март 2017 г. 9:00 ч. на 16 и 17 март 2017 г.
*
две хартиени копия с подпис на научния ръководител
*едно копие на CD

МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА

27 март 2017 г.

14:00 ч.
каб. 2115

от 20 до 22 март 2017 г.ТРЯБВА да дойдете в ЦДО за подпис на личните данни и копие на заглавната страница с подпис на научния ръководител

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

15 март 2017 г. 9:00 ч. на 6 март 2017 г.
при Ирина Тодорова в ЦДО

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

     

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
със специализация "ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ"

27 март 2017 г. 10:00 ч. само на 20 март 2017 г.

за получаване на диплома е необходима бележка от библиотеката на УНСС

За дипломантите, които ще се дипломират през месец МАРТ - АПРИЛ на 2017 г.

ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ
: - молбите се подават в Центъра за дистанционно обучение - магистърски програми

по Счетоводство и контрол -
Само от 12 до 16 декември 2016 г. в приемното време за студенти от 9 до 15 часа
се подават заявление по образец в областта на счетоводството или на контрола и определяне на научни ръководители.

по Бизнес администрация-
Само от 12 до 16 декември 2016 г
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - подават се на електронна поща dmag2@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител (Моля, изпращайте заявлението като DOC файл)

по Междунардни икономически отношения със специализация Международен мениджмънт-
Само от 12 до 16 декември 2016 г. в приемното време за студенти от 9 до 15 часа се подават заявление по образец

по Финансов мениджмънт-
Само от 12 до 16 декември 2016 г

Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - подават се на електронна поща dmag2@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител (Може да подадете заявление само в областта в която искате да пишете или работна тема за дипломна работа и научния ръководител ще Ви се назначи служебно)(Моля, изпращайте заявлението като DOC файл)

по Междунардни икономически отношения със специализация Управление на международни проекти-
Само от 12 до 16 декември 2016 г
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - подават се на електронна поща dmag2@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител (Моля, изпращайте заявлението като DOC файл)

по Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт"-
Само от 12 до 16 декември 2016 г
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук -
приемат се по електронен път на имейл dmag3@unwe.bg, но коректно попълнени , темата приблизително и научния ръководител се назначава от катедра "Маркетинг"!!!!

по Маркетинг-
Само от 12 до 16 декември 2016 г
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук -
приемат се по електронен път на имейл dmag3@unwe.bg, но коректно попълнени , темата приблизително и научния ръководител се назначава от катедра "Маркетинг"!!!!

по Публични финанси-
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук -
Само от 12 до 16 декември 2016 гподават се на електронна поща dmag2@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител (Моля, изпращайте заявлението като DOC файл)

по Публична администрация със специализация Здравен мениджмънт -
Само от 12 до 16 декември 2016 г. в приемното време за студенти от 9 до 15 часа се подават заявление по образец

по Икономика на труда със специализация Управление на човешките ресурси -
Само от 12 до 16 декември 2016 г в приемното време за студенти от 9 до 15 часа се подават заявление по образец

по Регионално развитие със специализация Регионален мениджмънт и бизнес -
Само от 12 до 16 декември 2016 г в приемното време за студенти от 9 до 15 часа се подават заявление по образец в областта на счетоводството или на контрола и определяне на научни ръководители.

по Публична администрация със специализация Държавна администрация-
Само от 12 до 16 декември 2016 г. в приемното време за студенти от 9 до 15 часа се подават заявление по образец

по Управление на търговски вериги-
Молбата, която се подава за дипломната защита може да изтеглите тук -
За повече информация Ирина Тодорова - тел 02 8195 343


Дипломните тези се предават на съответния организатор по учебната дейност в един екземпляр ,
подписани от научния ръководител, заедно с копие на CD
и студенска книжка

 

     
     
© УНСС, Дирекция "Информационни технологии", 2017