UNWE
Център за дистанционно обучение на УНСС
 
1700, София, УНСС, ЦДО, тел. 8195 343, 8195 379
ADMIN

Потребител:
Информационно табло
График за семестъра
График сесия
» Дипломанти
Кандидат-магистърски прием

В момента сте анонимен потребител
Име:     
Парола:
Забравена парола


  Untitled Document

И Н Ф О Р М А Ц И Я ЗА Д И П Л О М А Н Т И

Студентите, които са се дипломирали през МАРТ 2018 г.
МОГАТ ДА СИ ПОЛУЧАТ ДИПЛОМИТЕ след 12.06.2018 г.
в ЦДО - работни дни с приемно време /от 9:00 до 15:00 ч./

За избор на теми за магистърски тези изберете съответната специалност   
    КАК СЕ ПРЕДАВАТ ДИПЛОМНИТЕ ТЕЗИ !

Магистърските тези се предават в Центъра за дистанционно обучение в един екземпляр ,
подписан от научния ръководител, заедно с копие на CD

СПЕЦИАЛНОСТ

ДАТА НА ЗАЩИТА

час/зала

ДАТИ ЗА ПРЕДАВАНЕ на дипломните работи - НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ

ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ

Изисквания към съдържанието на дипломната работа и техническото й оформление ТУК

2 юли 2018   19 и 20 юни 2018

МАРКЕТИНГ

13.07.2018   27 до 29 юни 2018 г.

МАРКЕТИНГ със спец. РЕКЛАМЕН МЕНИДЖМЪНТ

13.07.2018   27 до 29 юни 2018 г.
       

СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ* :
П Р А В И Л А ЗА ЗАЩИТА И ОЦЕНЯВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

2,3 юли 2018 9:00 ч. 14, 15, 18, 19 юни 2018
4 юли 2018 13:30 ч.
* За студентите, изучавали магистърски семинар по "Финансов контрол"
при доц. Даниела Петрова
   
* За студентите, които не са изучавали магистърски семинар    
* За студентите, изучавали магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор"
при проф. Снежана Башева
   
* За студентите, изучавали магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции"
при проф. Стоян Стоянов
   
* За студентите, изучавали магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в публичния сектор"
при проф. Даниела Фесчиян
   
       

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
със специализация "ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

10 юли 2018

10:00 ч

зала 2119

2 юли 2018

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

Изисквания към съдържанието на дипломната работа и техническото й оформление ТУК

6 юли 2018

13:00

зала 3006

14, 15, 18, 19 юни 2018

ИКОНОМИКА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ СЪС СПЕЦ. “УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

10 юли 2018   18 юни 2018

МИО със специализация "МЕЖДУНАРОДЕН МЕНИДЖМЪНТ"

3 юли 2018   11 - 14 юни 2018

УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

3 юли 2018   11 - 14 юни 2018

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ СЪС СПЕЦ. ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ

11.07.2018 10:00 ч. 25, 26 юни 2018

РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС
Предаване на магистърската теза в два хартиени екземпляра, подписани от научния ръководител и два екземпляра на CD

3 юли 2018 11:00 ч. / П034 18 юни 2018

МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА на 27 до 29 юни 2018 г. трябва да дойдете в ЦДО при Женета Каравасилева за проверка на личните данни, като носите една снимка и копие на заглавната страница на дипломната работа с подпис на научния ръководител

4 юли 2018 14:00 ч.  

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

9 юли 2018 9:00 ч 22 и 25, 26 юни 2018

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

     

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
със специализация "ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ"

10 юли 2018

10:00 ч

зала 2118

2 юли 2018

за получаване на диплома е необходима бележка от библиотеката на УНСС

За дипломантите, които ще се дипломират през месец "ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ" на 2018 г.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

по Счетоводство и контрол -
П Р А В И Л А ЗА ЗАЩИТА И ОЦЕНЯВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ
от 9 до 20 юли 2018 г.

Заявлението, което се подава за дипломната защита в областта на счетоводството по съответния магистърски семинар може да изтеглите тук

Заявлението, което се подава за дипломната защита в областта на контрола по съответния магистърски семинар може да изтеглите тук

.подават се на електронна поща dmag1@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител

по Бизнес администрация и Бизнес администрация със специализация Висш мениджмънт -
от 9 до 20 юли 2018 г.
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - подават се на електронна поща dmag2@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител (Моля, изпращайте заявлението като DOC файл)

по Междунардни икономически отношения със специализация Международен мениджмънт-
от 9 до 20 юли 2018 г. в работни дни от понеделник до петък в ЦДО, в приемното време за студенти от 9 до 15 часа се подават заявление по образец

по Финансов мениджмънт-
от 9 до 20 юли 2018 г.

Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - подават се на електронна поща dmag2@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител (Може да подадете заявление само в областта в която искате да пишете или работна тема за дипломна работа и научния ръководител ще Ви се назначи служебно)(Моля, изпращайте заявлението като DOC файл)

по Междунардни икономически отношения със специализация Управление на международни проекти-
от 9 до 20 юли 2018 г.
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - подават се на електронна поща dmag2@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител (Моля, изпращайте заявлението като DOC файл)

по Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт"-
от 10 до 20 юли 2018 г.
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук -
приемат се по електронен път на имейл dmag3@unwe.bg, но коректно попълнени , темата приблизително и научния ръководител се назначава от катедра "Маркетинг"!!!!

по Маркетинг-
от 10 до 20 юли 2018 г.
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук -
приемат се по електронен път на имейл dmag3@unwe.bg, но коректно попълнени , темата приблизително и научния ръководител се назначава от катедра "Маркетинг"!!!!

по Публични финанси-
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - от 9 до 20 юли 2018 г. се подава на електронна поща
dmag2@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител (Моля, изпращайте заявлението като DOC файл)

по Публична администрация със специализация Здравен мениджмънт -
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - от 9 до 20 юли 2018 г. се подава на електронна поща dmag4@unwe.bg - попълнени без научен ръководител, който ще се определи от катедрата, и ще получите отговор на електронната си поща

по Икономика на труда със специализация Управление на човешките ресурси -
от 9 до 20 юли 2018 г. в работни дни от понеделник до петък в ЦДО, в приемното време за студенти от 9 до 15 часа се подават заявление по образец в областта на счетоводството или на контрола и определяне на научни ръководители.

по Регионално развитие със специализация Регионален мениджмънт и бизнес -

Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - от 9 до 20 юли 2018 г. се подава на електронна поща dmag4@unwe.bg - попълнени без научен ръководител, който ще се определи от катедрата, и ще получите отговор на електронната си поща

по Публична администрация със специализация Държавна администрация-
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - от 9 до 20 юли 2018 г. се подава на електронна поща dmag4@unwe.bg - попълнени без научен ръководител, който ще се определи от катедрата, и ще получите отговор на електронната си поща

по Управление на търговски вериги-
Молбата, която се подава за дипломната защита може да изтеглите тук -
МОЛБИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТот 9 до 20 юли 2018 г. на имейла на Ирина Тодорова dmag1@unwe.bg
Към ...... моля да ми се обадите на тел.: 02/ 81 95 343, за да  кажа на всеки по коя тема ще пише.


Дипломните тези се предават на съответния организатор по учебната дейност в един екземпляр ,
подписани от научния ръководител, заедно с копие на CD,студенска книжка и две снимки формат 3,5/4,5 см матови

 

     
     
© УНСС, Дирекция "Информационни технологии", 2018