UNWE
Център за дистанционно обучение на УНСС
Untitled Document
 
1700, София, УНСС, ЦДО, тел. 8195 343, 8195 379
ADMIN

Потребител:
Информационно табло
График за семестъра
График сесия
» Дипломанти
Кандидат-магистърски прием

В момента сте анонимен потребител
Име:     
Парола:
Забравена парола


  Untitled Document

И Н Ф О Р М А Ц И Я ЗА Д И П Л О М А Н Т И

Студентите, които са се дипломирали през МАРТ/АПРИЛ  2017 г.
трябва да си подпишат дипломите от 09.05.2017 до 19.05.2017 год.
в ЦДО - приемно време /от 9:00 до 15:00 ч./

За избор на теми за магистърски тези изберете съответната специалност   
    КАК СЕ ПРЕДАВАТ ДИПЛОМНИТЕ ТЕЗИ !

Магистърските тези се предават в Центъра за дистанционно обучение в един екземпляр ,
подписан от научния ръководител, заедно с копие на CD

СПЕЦИАЛНОСТ

ДАТА НА ЗАЩИТА

час/зала

ДАТИ ЗА ПРЕДАВАНЕ на дипломните работи - САМО НА ТЕЗИ ДАТИ

ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ

3 юли 2017 г.

12 часа на 19 и 20 юни 2017 г

МАРКЕТИНГ

4 юли 2017 г.

10 часа на 21 и 22 юни 2017 г.

МАРКЕТИНГ със спец. РЕКЛАМЕН МЕНИДЖМЪНТ

4 юли 2017 г.

10 часа на 21 и 22 юни 2017 г.
       

СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ* :

от 3 до 7 юли 2017 г.   на 19 и 20 юни 2017 г.
* За студентите, изучавали магистърски семинар по "Финансов контрол"
при доц. Даниела Петрова

7 юли 2017 г.

14 часа
* За студентите, които не са изучавали магистърски семинар

6 юли 2017 г.

14 часа
* За студентите, изучавали магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в нефинансовия сектор"
при проф. Снежана Башева

3 юли 2017 г.

10 часа
* За студентите, изучавали магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции"
при проф. Стоян Стоянов

4 юли 2017 г.

10 часа
* За студентите, изучавали магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в публичния сектор"
при проф. Даниела Фесчиян

5 юли 2017 г.

14 часа
       

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
със специализация "ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

10 юли 2017 г. 9 часа 3 юли 2017 г.

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

12 юли 2017 г. 13:30 часа на 26 и 27 юни 2017 г.

ИКОНОМИКА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ СЪС СПЕЦ. “УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

     

Международни икономически отношения със спец."МЕЖДУНАРОДЕН МЕНИДЖМЪНТ"

4 юли 2017 г.   на 21 и 22 юни 2017 г.

Международни икономически отношения със спец. УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

5 юли 2017 г.

  на 19 и 20 юни 2017 г.

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

     

Регионално развитие със спец. РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС

6 юли 2017 г. 11 часа на 26 и 27 юни 2017 г.

МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА

10 юли 2017 г.

14 часа на 3 и 4 юли 2017 г.ТРЯБВА да дойдете в ЦДО за подпис на личните данни и копие на заглавната страница с подпис на научния ръководител

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

11 юли 2017 г. 9:00 ч. на 26 и 27 юни 2017 г.
при Ирина Тодорова в ЦДО

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

     

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
със специализация "ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ"

10 юли 2017 г. 13 часа 3 юли 2017 г.

за получаване на диплома е необходима бележка от библиотеката на УНСС

За дипломантите, които ще се дипломират през месец "ЮНИ - ЮЛИ" на 2017 г.

ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ: - молбите се подават в Центъра за дистанционно обучение - магистърски програми

по Счетоводство и контрол -
Само от 10 до 13 април 2017 г. в приемното време за студенти от 9 до 15 часа
се подават заявление по образец в областта на счетоводството или на контрола и определяне на научни ръководители.

по Бизнес администрация-
Само от 10 до 13 април 2017 г.
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - подават се на електронна поща dmag2@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител (Моля, изпращайте заявлението като DOC файл)

по Междунардни икономически отношения със специализация Международен мениджмънт-
Само от 10 до 13 април 2017 г. в приемното време за студенти от 9 до 15 часа се подават заявление по образец

по Финансов мениджмънт-
Само от 10 до 13 април 2017 г.

Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - подават се на електронна поща dmag2@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител (Може да подадете заявление само в областта в която искате да пишете или работна тема за дипломна работа и научния ръководител ще Ви се назначи служебно)(Моля, изпращайте заявлението като DOC файл)

по Междунардни икономически отношения със специализация Управление на международни проекти-
Само от 10 до 13 април 2017 г.
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук - подават се на електронна поща dmag2@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител (Моля, изпращайте заявлението като DOC файл)

по Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт"-
Само от 10 до 13 април 2017 г.
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук -
приемат се по електронен път на имейл dmag3@unwe.bg, но коректно попълнени , темата приблизително и научния ръководител се назначава от катедра "Маркетинг"!!!!

по Маркетинг-
Само от 10 до 13 април 2017 г.
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук -
приемат се по електронен път на имейл dmag3@unwe.bg, но коректно попълнени , темата приблизително и научния ръководител се назначава от катедра "Маркетинг"!!!!

по Публични финанси-
Заявлението, което се подава за дипломната защита може да изтеглите тук -
Само от 10 до 13 април 2017 г. се подава на електронна поща dmag2@unwe.bg ,коректно попълнени с тема и научен ръководител (Моля, изпращайте заявлението като DOC файл)

по Публична администрация със специализация Здравен мениджмънт -
Само от 10 до 13 април 2017 г. . в приемното време за студенти от 9 до 15 часа се подават заявление по образец

по Икономика на труда със специализация Управление на човешките ресурси -
Само от 10 до 13 април 2017 г. в приемното време за студенти от 9 до 15 часа се подават заявление по образец

по Регионално развитие със специализация Регионален мениджмънт и бизнес -
Само от 10 до 13 април 2017 г. г в приемното време за студенти от 9 до 15 часа се подават заявление по образец в областта на счетоводството или на контрола и определяне на научни ръководители.

по Публична администрация със специализация Държавна администрация-
Само от 10 до 13 април 2017 г. . в приемното време за студенти от 9 до 15 часа се подават заявление по образец

по Управление на търговски вериги-
Молбата, която се подава за дипломната защита може да изтеглите тук -
МОЛБИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ ДО 31 МАРТ на имейла на Ирина Тодорова dmag1@unwe.bg
Към 10-11 април моля да ми се обадите на тел.: 02/ 81 95 343, за да  кажа на всеки по коя тема ще пише.


Дипломните тези се предават на съответния организатор по учебната дейност в един екземпляр ,
подписани от научния ръководител, заедно с копие на CD
и студенска книжка

 

     
     
© УНСС, Дирекция "Информационни технологии", 2017